Featured Posts
Recent Posts

Portrettekenen voor het goede doel: grenzen verleggen

Gisteren heb ik portret getekend in verpleeghuis Zuyder Waert voor het goede doel: duo-fietsen. Tot mijn schrik vroeg een vrouw of ik ook een portret van haar kleinkinderen kon maken naar aanleiding van twee piepkleine pasfotootjes ... en dan ook graag samen op een vel papier (A3-formaat). O, help! dacht ik en ik wilde al zeggen dat dat niet tot de mogelijkheden behoorde tot ik me realiseerde dat ik daar zat met het doel geld in te zamelen voor de goede zaak. Weigeren was geen optie! Het was een heel getuur en gepriegel met materiaal dat voor royalere tekeningen bestemd is, maar de opdrachtgever was blij met het resultaat en de tekening wordt ingelijst!